Nowe Centrum Aktywności Seniora w Nowej Hucie

fot. Bogusław Świerzowski, kraków.pl

Powstało na os. Tysiąclecia 42, z  oferty korzysta już około 120 osób.

CAS prowadzi Fundacja Edukacji i Aktywności Seniorów LokoMotywa, której zadaniem jest dbanie o wszechstronną aktywność uczestników zająć. W centrum są prowadzone zajęcia ruchowe, z nauki języków obcych i plastyczne, warsztaty stylizacyjne, z samoobrony, nauki udzielania pierwszej pomocy i treningu pamięci.

W ramach wolontariatu seniorzy biorą udział w świątecznej zbiórce żywności i przygotowują żywnościowe paczki dla innych osób starszych będących w potrzebie. Fundacja ma podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Żywności.

Ekologicznie

– Chcemy, aby nasi seniorzy świadomie angażowali się w życie społeczne. Staramy się też uzmysławiać potrzebę ochrony środowiska. Organizujemy wystawy zdjęć pokazujących dramatyczne zaśmiecenie wód przez plastikowe opakowania, a w CAS-ie używamy naczyń ceramicznych i szklanych, nie używamy plastikowych mieszadełek, rurek, talerzyków – mówi Anna Pietras, prezes Fundacji Edukacji i Aktywności Seniorów LokoMotywa.

CAS ma również interesującą ofertą teatralną. Dzięki temu seniorzy mogą kupić bilety na spektakle dużo taniej, a w przypadku teatru KTO nawet bezpłatnie. Centrum współpracuje z Teatrem STU, KTO, Bagatelą, Nowa Łaźnia, Ludowym, Variete, a także z NCK.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus