W hucie nic się nie marnuje. Kolejne inwestycje podnoszą efektywność energetyczną

Modernizacja elektrociepłowni Tameh Polska na terenie krakowskiej huty fot. Materiały prasowe

Gaszenie światła, kupowanie energooszczędnych urządzeń i wyłączanie tych, których nie używamy – takie proekologiczne zachowania w gospodarstwie domowym dla większości osób stały się już oczywistością. A jak to wygląda w przypadku ogromnego zakładu, zatrudniającego tysiące pracowników?

Huta z definicji zużywa ogromną ilość energii, co wiąże się z zakupami m.in. energii elektrycznej czy gazu ziemnego. Zmniejszanie ich zużycia jest uzasadnione z wielu punktów widzenia. To z jednej strony kwestia rachunku ekonomicznego (zwłaszcza w obliczu wzrostu cen energii), a z drugiej – ograniczanie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko.

Zdzieszowice i Kraków

Każdy rok działalności ArcelorMittal Poland przynosi w tej dziedzinie duże postępy. – W każdym z oddziałów wdrażamy inicjatywy, które pozwalają nam ograniczyć zużycie energii – mówi Rafał Jurusik, szef ds. energii w ArcelorMittal Poland. Tylko w zdzieszowickiej koksowni, dzięki modernizacji jednego z wydziałów, udało się zmniejszyć zużycie energii o 1 129 340 GJ w skali roku. To bardzo duża różnica, biorąc pod uwagę, że całe roczne zużycie energii w oddziałach ArcelorMittal Poland wyniosło w 2018 roku 142 032 306 GJ.

Krakowski oddział też ma się czym pochwalić. Huta zaoszczędziła w ubiegłym roku 11 546 MWh energii dzięki przeprowadzonej wcześniej modernizacji wielkiego pieca.

Tu i tam

Sposobów na oszczędzanie energii w tak rozbudowanym zakładzie jest wiele. Duże oszczędności przynosi np. odzyskiwanie gazów hutniczych i wykorzystywanie ich w elektrociepłowniach – tak dzieje się w Krakowie i Dąbrowie Górniczej. Krakowska elektrociepłownia TAMEH przeszła niedawno kompleksową modernizację, za ponad 300 milionów złotych, dzięki czemu nowa instalacja pozwala na efektywne wykorzystywanie gazu wielkopiecowego i koksowniczego oraz gazu ziemnego.

Efekt? Ograniczenie emisji pyłów z węgla o 90 proc., wzorcowe wykorzystanie surowców i zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej.

Mniejsze kroki też mają znaczenie

Takich większych i mniejszych inwestycji było w ostatnim czasie wiele i obejmowały różne części zakładu. Np. modernizacja stacji redukcyjno-mieszankowej gazu wraz z całą infrastrukturą, pozwoliła udoskonalić procesy spalania na potrzeby walcowni gorącej. To z kolei pozwoliło na większe wykorzystanie gazów odpadowych z procesów przemysłowych i zastąpienie nimi części gazu ziemnego. Dało to oszczędność energii na poziomie ok. 64 000 GJ/rok.

Przykład energooszczędnych urządzeń w gospodarstwie domowym okazuje się zupełnie trafny również w przypadku huty. I to w dziedzinie, która wydaje się zupełnie nieistotna przy tak dużej skali. A jednak, podobnie jak w zwykłym mieszkaniu, wymiana żarówek na ledowe pozwoliła na duże oszczędności. Zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie spadło o ponad 75 proc. Proces ten ArcelorMittal przeprowadził nie tylko w Krakowie, ale też w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Zdzieszowicach.

Woda w zamkniętym obiegu

Założeniem ArcelorMittal Poland jest oszczędzanie różnego rodzaju surowców potrzebnych na wielu etapach produkcji, również wody. Wodę używaną w procesach produkcyjnych oczyszcza się i wykorzystuje ponownie. W Krakowie zmiany w tej dziedzinie były bardzo znaczące. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody huta ograniczyła pobór z Wisły o 44 201 790 m3, a po uruchomieniu stacji uzdatniania wody zmniejszyła ilość wody pobieranej z Dłubni o ok. 95 proc.

W krakowskim Zakładzie Energetycznym uruchomiono też nowoczesną stację zmiękczania wody. Wykorzystuje ona m.in. odwróconą osmozę w procesie uzdatniania wody.

Wszystko, co da się wykorzystać

Elementem działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami jest też recykling. Stal jest tutaj o tyle dobrym przykładem, że to materiał podlegający ponownemu wykorzystaniu niemal w 100 procentach.

Tylko w ubiegłym roku w zakładzie w Dąbrowie Górniczej na potrzeby produkcji przetopiono ponad milion ton złomu. W Krakowie – 347 864 tony, w tym – niemal symbolicznie – stare piece węglowe oddawane przez mieszkańców i wymieniane na ekologiczne formy ogrzewania. Z wytopionej w ten sposób stali powstały stojaki rowerowe dla mieszkańców.

Co jeszcze można wykorzystać? Nawet produkty, które z pozoru wydają się tylko odpadem – tak, jak prawie 345 tys. ton żużla stalowniczego z dąbrowskiej huty przetworzonego w ubiegłym roku na kruszywo budowlane.

Efektywne wykorzystanie energii, wody i surowców to jeden z podstawowych celów, jakie stawia przed sobą ArcelorMittal Poland. Dotychczasowe działania pokazują, że konsekwencja w tej dziedzinie pozwala osiągnąć duże oszczędności i ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń.

comments powered by Disqus